Strategi er et middel til
 at nå et mål, hvor resul-  tatet bl.a. afhænger af  konkurrenternes strate-  gier.


 Kommunikation udgør  en grundlæggende for-
 udsætning for al form  for forretning.


 Visuel identitet er en  virksomheds særlige  karakteristika og vær-  dier, udtrykt i design.
   
DENNE SIDE BRUGES IKKE LNGERE. INFORMATION HER ER IKKE KORREKT. Portal Danmark A/S er en Aarhus-baseret IT-virksomhed.
Sponsorer:

Bedemand rhus | Slankepiller der Virker | SLANKePILLER | SKRiDttller | BLEgning af tnder | DET Faglige Hus | YOUSEe | WIsh
.