Strategi er et middel til
 at nå et mål, hvor resul-  tatet bl.a. afhænger af  konkurrenternes strate-  gier.


 Kommunikation udgør  en grundlæggende for-
 udsætning for al form  for forretning.


 Visuel identitet er en  virksomheds særlige  karakteristika og vær-  dier, udtrykt i design.
   

Portal Danmark A/S er en Aarhus-baseret IT-virksomhed.

Vi løser opgaver inden for grafisk design, web-løsninger,
drift af websites og internet-baseret kommunikation
.